תומס תאורה

חברת "תומס-עיצוב ותכנון תאורה" מתחייבת לכללי אמון הציבור.
חברת “תומס-עיצוב ותכנון תאורה” עומדת בכל התנאים של מכון התקנים הישראלי ISO 9001-2008
תומס עיצוב ותכנון תאורה 2015